Obete trestných činov

POMOC OBETIAM TRESNÝCH ČINOV - SOM OBEŤOU TRESNÉHO ČINU

Postavíme sa za vás

Stali ste sa obeťou trestného činu? Bolo Vám ublížené na zdraví, spôsobená majetková škoda, nemajetková škoda alebo iná škoda, alebo boli porušené, či ohrozené Vaše zákonom chránené práva alebo slobody?
Ste príbuzným alebo potomkom obete?
Nevyznáte sa v spleti zákonov a neviete, aké máte práva v trestnom procese? Neviete, či máte nárok na odškodné? Obávate sa bolestivého a zdĺhavého procesu?
Naši odborníci akreditovaní Ministerstvom spravodlivosti SR na pomoc obetiam trestných činov Vám poskytnú kompletné, kvalitné a pravdivé informácie o trestnom konaní, prejdú s Vami Vaše možnosti a citlivo, no odborne, Vás budú sprevádzať celým procesom od začatia trestného stíhania až do konca.
Naša odborná pomoc je založená na reálnych možnostiach bez falošných nádejí a s osobitným individuálnym prístupom.

U nás nájdete:

 • individuálny a citlivý prístup, ohľaduplnosť, dôveru, akceptáciu a prijatie Vašej osobnosti takej aká je, v jej úplnej celosti
 • reálne očakávania, profesionalitu a odborný prístup
 • právnu pomoc – konzultácie, poradenstvo, kvalifikované a citlivé zastúpenie v postavení poškodeného a právne sprevádzanie
 • 15 ročné skúsenosti v subjekte pomoci obetiam trestných činov
 • spoluprácu s advokátskou kanceláriou
 • spoluprácu s ďalšími akreditovanými subjektmi pomoci obetiam špecializovanými na vybrané typy obetí a trestných činov (domáce násilie, rodovo podmienené násilie)
 • garanciu reakcie do 24 hodín
 • prvú konzultáciu zdarma
 • možnosť mediácie

U nás nenájdete:

 • nekvalitné, neoverené alebo nepravdivé informácie
 • falošné nádeje
 • záujem o zárobok na prvom mieste
VŠETKY SLUŽBY POSKYTUJEME AJ V ANGLICKOM A FRANCÚZSKOM JAZYKU.
VŠETKY SLUŽBY POSKYTUJEME AJ OBČANOM EÚ A CUDZINCOM (ŠTÁTNYM PRÍSLUŠNÍKOM TRETÍCH KRAJÍN).
ALL SERVICES ARE PROVIDED ALSO IN ENGLISH AND FRENCH.
ALL SERVICES ARE PROVIDED ALSO FOR EU CITIZENS AND NON-EU CITIZENS.