Tretí sektor

CHCETE ZALOŽIŤ MIMOVLÁDNU NEZISKOVÚ ORGANIZÁCIU?

(občianske združenie, neziskovú organizáciu, nadáciu, neinvestičný fond alebo iné)

Mate chuť angažovať sa v treťom sektore, ale nemáte istotu v tom, ktorá forma je najvhodnejšia?

Máte k dispozícii prostriedky, ale chcete mať poskytovanú pomoc pod kontrolou?

Hľadáte spôsob, ako právne správne organizovať a realizovať verejnoprospešné aktivity?

Naši právnici s viac než 15 ročnými skúsenosťami z priameho pôsobenia v treťom sektore i poradenstva subjektom tretieho sektora Vám radi poradia svojim individuálnym a citlivým prístupom s výberom najvhodnejšej formy pre Vaše aktivity a záujmy.

Rovnako radi Vám pomôžu pripraviť dokumenty šité na mieru Vašim potrebám i predstavám o fungovaní Vašej novej organizácie, vrátane možnosti zamestnávania Slovákov i cudzincov, získavania grantov a dotácií, osobitných registrácií pre vybrané typy činností a služieb, či ďalších otázok vo Vašich plánoch a túžbach.

S nami nedostanete mimovládnu neziskovú organizáciu podľa vzoru na internete alebo so stanovami, ktoré má niekoľko desiatok ďalších subjektov, vyrobených ako vozidlá Henryho Forda. S nami dostanete mimovládnu neziskovú organizáciu na kľúč, prispôsobenú Vaším požiadavkám, potrebám a predstavám.

U nás nájdete:

 • individuálny a citlivý prístup
 • konzultácie a sprevádzanie celým procesom (od rozhodnutia založiť mimovládnu neziskovú organizáciu až po dodanie výstupných dokumentov) podľa Vašej preferencie (osobne, telefonicky, e-mailom), vrátane poradenstva a zodpovedania všetkých otázok
 • prípravu kompletnej dokumentácie pripravenej na mieru právnikom so špecializáciou na tretí sektor
 • skúsenosť s desiatkami individuálnych úspešne založených subjektov
 • viac než 15 ročné skúsenosti v treťom sektore a s tretím sektorom
 • spoluprácu s advokátskou kanceláriou
 • spoluprácu s účtovníkom
 • správne poplatky v cene
 • garanciu reakcie do 2 pracovných dní

U nás dostanete:

 • subjekt s totožnými stanovami, aké má niekoľko ďalších subjektov, ktoré budete musieť po založení meniť len preto, že nikto neprihliadol na Vaše potreby a záujmy z dôvodu nízkej ceny a nedostatku času
 • ignoráciu a „biznis“ prístup z dôvodu nízkej ceny a nedostatku času
 • falošné dokumenty
 • sladké marketingové reči
 • zbavovanie sa zodpovednosti
VŠETKY SLUŽBY POSKYTUJEME AJ V ANGLICKOM A FRANCÚZSKOM JAZYKU.
VŠETKY SLUŽBY POSKYTUJEME AJ OBČANOM EÚ A CUDZINCOM (ŠTÁTNYM PRÍSLUŠNÍKOM TRETÍCH KRAJÍN).
ALL SERVICES ARE PROVIDED ALSO IN ENGLISH AND FRENCH.
ALL SERVICES ARE PROVIDED ALSO FOR EU CITIZENS AND NON-EU CITIZENS.

Vďaka založeniu Vašej novej organizácie a poznaniu Vašich preferencií, záujmov a cieľov je možné dohodnúť:

 • následné poradenstvo v oblasti fungovania organizácie
 • pracovnoprávnu dokumentáciu a poradenstvo
 • registráciu na daňovom úrade
 • sprevádzanie a poradenstvo pri registrácii osobitných vybraných typov činností a služieb
 • poradenstvo v oblasti projektového manažmentu
 • prípravu a spracovanie projektov
Efektivita a výsledok do značnej miery závisí od našej aktívnej spolupráce.
Pre viac prvotných informácií nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formulára, e-mailom alebo telefonicky.